Publications and talks

Papers

 1. Baraniecki, M., Gajda, A., Mańko, J., Michałowski, B. [2013]. PRAWYdłowa odpowiedź. Afektywne poprzedzanie horyzontalne a poznanie ucieleśnione. Proceedings of 8. Poznańskie Forum Kognitywistyczne.
 2. Chlebowski, Sz., Gajda, A. [2014]. Pytania abdukcyjne. Proceedings of 9. Poznańskie Forum Kognitywistyczne.
 3. Gajda, A. [2014]. Rozumowanie a emocje. Proceedings of 9. Poznańskie Forum Kognitywistyczne.
 4. Gajda, A., Kups, A., Urbański, M. [2016]. A connectionist approach to abductive problems: employing a learning algorithm. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds), Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 8: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 353–362, DOI: 10.15439/2016F484.
 5. Maciej Obst, Wiktor Kozłowski, Andrzej Gajda [2016]. Three-wheeler electric energy saving vehicle prototype and experimental energy intensive research, Machine Dynamics Research, vol. 40(4) , pp. 33–50, PDF.
 6. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda [2017]. Abductive Question-Answer System (AQAS) for Classical Propositional Logic. In: Henning Christiansen, Hélène Jaudoin, Panagiotis Chountas, Troels Andreasen, Henrik Legind Larsen (eds), Lecture Notes in Computer Science, vol. 10333: Proceedings of Flexible Query Answering Systems—12th International Conference, pp. 3–14, DOI.
 7. Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak [2017]. Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing. Journal of Language Modelling, vol. 5(3), pp. 607–631.
 8. Aleksandra Czyż, Kinga Ordecka, Andrzej Gajda [2020]. Acceptable propositional normal logic programs checking procedure implementation. In: Mariusz Urbański, Tomasz Skura, Paweł Łupkowski (eds), vol 83: Studies in logic, Reasoning: Games, Cognition, Logic, Proceedings of Poznań Reasoning Week, pp. 81–90.
 9. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Mariusz Urbański [2021]. An Abductive Question-AnswerSystem for the minimal logic of formal inconsistency mbC, Studia Logica, DOI.

Talks

 1. Marcin Baraniecki, Andrzej Gajda, Jacek Mańko, Bartosz Michałowski, PRAWYdłowa odpowiedź. Afektywne poprzedzanie horyzontalne a poznanie ucieleśnione, 8. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, January 12–13, 2013.
 2. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Pytania abdukcyjne, 9. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, March 21–22, 2014.
 3. Andrzej Gajda, Rozumowanie a emocje, 9. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, March 21–22, 2014.
 4. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Questions and Their Complexity, Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 5–9, 2014.
 5. Andrzej Gajda, Czy istnieją neurologiczne podstawy do odróżnienia afektu i emocji?, Pojęcia Myślenie Informacja, Poznań, May 31, 2014.
 6. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Question-Answer System for Classical Propositional Logic, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, September 25–27, 2014.
 7. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Question-Answer System for Classical Propositional Logic, Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 4–8, 2015.
 8. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Question-Answer Systems, 1st Workshop on Logic, Reasoning, and Rationality: Explanation and Abduction, Gent, May 7–8, 2015.
 9. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abdukcyjny System Pytanie-Odpowiedź dla normalnych logik modalnych, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, September 15–19, 2015.
 10. Andrzej Gajda, Szymon Chlebowski, Mariusz Urbański, Emilia Soroko, Subject’s understanding of conditional sentences. Analysis of Socratic dialogues during solving various versions of Wason selection task, VIII Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Dubrovnik, April 28–May 1, 2016. [poster]
 11. Andrzej Gajda, Paweł Łupkowski, Using LaTeX as an element of the Erotetic Reasoning Corpus interface, BachoTeX 2016, Bachotek, April 28–May 3, 2016.
 12. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Haskell implementation of Abductive Question-Answer System (AQAS), Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 9–13, 2016.
 13. Andrzej Gajda, Szymon Chlebowski, Mariusz Urbański, Emilia Soroko, Subject’s understanding of conditional sentences. Analysis of Socratic dialogues during solving various versions of Wason selection task, 2nd Logic and Cognition, Poznań, September 5–6, 2016.
 14. Andrzej Gajda, Adam Kups, Abductive problems in a connectionist environment. Computational approach, 2nd Logic and Cognition, Poznań, September 5–6, 2016.
 15. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Question-Answer System for Classical Propositional Logic and some Non-Classical Logics, QuestPro, Poznań, September 9–10, 2016.
 16. Andrzej Gajda, Adam Kups, Mariusz Urbański, A connectionist approach to abductive problems: employing a learning algorithm, FedCSIS, Gdańsk, September 11–14, 2016.
 17. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Implementacja w języku Haskell Abdukcyjnego Systemu Pytanie-Odpowiedź (AQAS) dla klasycznego rachunku zdań, XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Białystok, September 22–24, 2016.
 18. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Haskell implementation of Abductive Question-Answer System (AQAS) for classical propositional logic, Applications of Algebra in Logic and Computer Science XXI, Zakopane, March 20–26, 2017.
 19. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Mariusz Urbański, Abductive Question-Answer System for minimal logic of formal inconsistency mbC, Reasoning and Analytic Methods, Bratislava, April 27–28, 2017.
 20. Andrzej Gajda, An Extension of Fixpoint Characterisation for Grounded Definite and Grounded Acceptable General Logic Programs, 22nd Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 8–12, 2017.
 21. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Mariusz Urbański, Logic of questions, abduction, and paraconsistency, Ampliative Reasoning in the Sciences, Ghent, May 18–19, 2017.
 22. Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Abductive Question-Answer System (AQAS) for Classical Propositional Logic, Flexible Query Answering Systems—12th International Conference, London, June 21–22, 2017.
 23. Andrzej Gajda, Abduction in connectionist inductive learning and logic programming system, Logic in the wild, Ghent, November 9–10, 2017.
 24. Aleksandra Czyż, Kinga Ordecka, Agata Tomczyk, Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Haskell implementation of Abductive QuestionAnswer System (AQAS) for classical propositional logic, 13. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, May 12–13, 2018.
 25. Aleksandra Czyż, Kinga Ordecka, Andrzej Gajda, Acceptable propositional normal logic programs checking procedure implementation, Logic & Cognition, Poznań, September 12–13, 2018.
 26. Andrzej Gajda, Integracja neuronalno-symboliczna:
  studium przypadku, XII Zjazd PTK: Nowe Trendy w Kognitywistyce, Kraków, September 19–21, 2018.
 27. Andrzej Gajda, Abductive reasoning in a neural-symbolic system, Third Workshop on Human Reasoning and Computational Logic, Dresden, April 4–5, 2019.
 28. Andrzej Gajda, Dominika Gorol, Abductive reasoning in a neural-symbolic systems, Prague Logic Camp, Prague, May 6–9, 2019.
 29. Andrzej Gajda, Aleksandra Czyż, Kinga Ordecka, Piotr Sowiński, Consequence Operators for Logic Programs and the Classical Consequence, 24th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 13–17, 2019.
 30. Andrzej Gajda, Jak możemy Ci pomóc? Wnioski ze zdalnego nauczania na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, Dobre praktyki kształcenia na odległość, Poznań, July 9, 2021.
 31. Andrzej Gajda, Abductive reasoning in a neural-symbolic system, Logic Colloquium 2021, Poznań, July 19–24, 2021.